Vastuullisuus

Kidex Oy noudattaa osana Martela-konsernia konsernin hyväksymiä ja linjaamia ohjeita vastuullisuuden osalta kaikessa toiminnassaan.

Lue lisää Martelan yritysvastuusivulta.

Vastuullisuudelle tarkoitamme yritystoiminnan eri osa-alueiden johtamista seuraavasti:

Vastuullisuuden johtaminen
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Hankintaketjun vastuullisuus
Ympäristövastuu
Laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti
Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti